COMANDES - PEDIDOS - ORDERS

COMANDES - PEDIDOS - ORDERS
lavacaalalluna@gmail.com

dimarts, 1 de maig de 2012

SONJA WIMMER

Edició limitada a 5 exemplars
Mides: 42x29,7cm. En paper mat de 250g
Preu: 28 € c/u + despeses d'enviament

Edición limitada a 5 ejemplares
Medidas: 43x29,7cm. En papel mate de 250g
Precio: 28€ c/u + gastos de envio

The edition is limited to 5
Size: 42x29,7 cm. On 250 g matt paper.     
Prize: 28 € each unit + shipping costs

dijous, 29 de desembre de 2011

BLANCA BK

UN TREN DE CINE 1

UN TREN DE CINE 2

UN TREN DE CINE 3

Tots els exemplars signats
Mides: 42x29,7cm. En paper mat de 250g
Preu: 21 € c/u + despeses d'enviament
Todos los ejemplares firmados.
Medidas: 43x29,7cm. En papel mate de 250g
Precio: 21€ c/u + gastos de envio

All the signed units.   
Size: 42x29,7 cm. On 250 g matt paper.     
Prize: 21 € each unit + shipping costs

dimarts, 27 de desembre de 2011

BRUNO G. VALENCIA

TARDE DE CARNAVAL

EUFEMIA

PECES

SANT JORDI

Mides: 43,3x30,5cm. En paper mat de 250g
Preu: 65 € c/u + despeses d'enviament

Medidas:43,3x30,5cm. En papel mate de 250g
Precio: 65€ c/u + gastos de envio
  
Size: 43,3x30,5cm.On 250 g matt paper.     
Prize: 65 € each unit + shipping costs

dijous, 15 de desembre de 2011

LOLA ROIG

VACANCES

Edició limitada a 5 exemplars, numerats, signats i certificats
Mides: 40,2x37,5cm. En paper artístic de 250g
Preu: 165 € c/u + despeses d'enviament

Edición limitada a 5 ejemplares, numerados, firmados y certificados.
Medidas: 40,2x37,5cm. En papel artístico de 250g
Precio: 165€ c/u + gastos de envio

The edition is limited to 5, they all numbered, signed and certified.   
Size: 40,2x37,5cm. On 250g artistic paper   
Prize: 165 € each unit + shipping costs

MERCÈ LÓPEZ

 EL ABRAZO

 MUSA

 LEJOS DE NINGUNA PARTE

LA MUJER PRECIPICIO


Mides: 43,3x30,5cm. En paper mat de 250g
Preu: 52 € c/u + despeses d'enviament

Medidas:43,3x30,5cm. En papel mate de 250g
Precio: 52€ c/u + gastos de envio
  
Size: 43,3x30,5cm.On 250 g matt paper.     
Prize: 52 € each unit + shipping costs

MÀRIAM BEN-ÀRAB

EL BERENAR

LA IMAGINACIÓ

Edició limitada a 25 exemplars, numerats i signats
Mides: 42x29,7cm. En paper mat de 250g
Preu: 28 € c/u + despeses d'enviament

Edición limitada a 25 ejemplares, numerados y firmados.
Medidas: 43x29,7cm. En papel mate de 250g
Precio: 28€ c/u + gastos de envio

The edition is limited to 25, they all numbered and signed.   
Size: 42x29,7 cm. On 250 g matt paper.     
Prize: 28 € each unit + shipping costs

CESAR SAMANIEGO

CONEJO

DRAGON

ELEFANTE VOLADOR


 HOMBRE PEZ


DARK SIDE

Mides: 42x29,3cm. En paper de 260g
Preu: 21€ c/u + despeses d'enviament 

Medidas: 42x29,3cm. En papel de 260g
Precio: 21€ + gastos de envio

Size: 42x29,3cm. On 260g paper.
Prize: 21€ + shipping costs